Unikátní funkce a automatizace objednávkového systému Lunchdrive

Jídelníček online 24/7 pro všechny

Jídelníček jednoho či více dodavatelů dostupný v mobilu, aplikaci, webu, intranetu, terminálu či zaslaný e-mailem. Neomezené období i počet jídel.

Více zde

Burza jídel na webu i terminálech

Burza se automaticky spouští po uzávěrce a uzavře dle nastavení. Zaměstnanci nabízejí a odebírají svá objednaná jídla. Možnost přesunu jídel správcem účtu.

Více zde

Přehledy objednávek

Denní a týdenní přehledy objednávek s možností filtrace podle výdejen, tras, řidičů či druhu obalů. Automatické součty s možností vyhledání detailů každé objednávky.

Více zde

Expediční listy a etikety

Tisk A4 dodacích listů pro řidiče, zjednodušených na termotiskárnu pro označení tašek a etiket pro polepení krabiček se jménem i objednávkou strávníka.

Více zde

Klienti a jejich strávníci

Možnost nastavení příplatků, slev i jednotných cen, nároku na příspěvek, pravidel objednávání jednoho či více jídel, způsobu plateb, druhů obalů, výdejen a dopravy.

Více zde

Celková i detailní vyúčtování

S kompletními podklady a detaily pro zpracování mezd v pdf i xls. Přehledy po firmách, strávnících i souhrnné podklady pro zpracování mezd za vybrané období.

Více zde

Přehledy plateb

Vkládání plateb ke klientovi i strávníkovi, vedení kreditových kont, možnost připsání kreditu a automatické připsání kreditu při zrušení objednávky.

Více zde

Platební brána Stripe

Zřízení vlastního účtu přímo z objednávkového systému za 10 minut s výhodou okamžitého připisování provedených plateb na účet dodavatele jídel.

Více zde

Hodnocení

Sledování spokojenosti strávníků. Strávníci jedním klikem hodnotí nebo zadají slovní hodnocení. Administrátor účtu tak má k dispozici neveřejnou zpětnou vazbu.

Více zde

Importy a exporty dat

Stravovací systém umí exportovat a importovat strávníky i klienty a měnit tak v jedné dávce jejich nastavení. Exporty dat plateb a vyúčtování v pdf, xls i dalších formátech.

Více zde

Objednávkové online terminály

Po načtení čipu strávník vybírá z jídelníčku jednoho či více dodavatelů do uzávěrky. Přístupná i burza jídel. Funkční do 30 vteřin, neomezený počet zařízení.

Více zde

Výdejní online terminály

Obsluha výdeje nic nepotvrzuje, objednávky se načtou a zároveň vydají po přiložení čipu strávníka. Informativní ikony jídel v obalu a v burze. Dodatečný výdej jídel.

Více zde

Denní chody

Nadstavbový modul pro postupné vydávání chodů během dne strávníkům. Rozlišení se definuje v jídelníčku a obsluha přepíná jednoduše mezi denními výdeji.

Více zde

Technické řešení terminálů

Cloudový stravovací systém čte RFID a NFC čipy, QR a čárové kódy. Neomezený počet zařízení, funkční na desktopu, tabletu, mobilu, Giriton píchačkách i aplikaci.

Více zde

Uživatelská oprávnění

Hlavní správce disponuje editací do minulosti i budoucnosti. Podřízené role kuchař, řidič, účetní, obsluha terminálu s možností čtení či editace. Dalších 30 možností.

Více zde

Reporty

Nadstavbový modul reportů umožňuje zasílání přehledů objednávek i statistik účtu na neomezený počet e-mailů v pravidelných časech, parametrech a akcích účtu.

Více zde

Více dodavatelů jídel

Možnost objednávání jídel od více dodavatelů jídel, užitečné pro více provozů podniku či rozšířené nabídky pro zaměstnance. Dostupné i z výdejních terminálů.

Více zde

Otevřená API

Umožňuje zasílat data z vlastních formulářů do stravovacího systému včetně dat o odebraných jídlech do docházek, mzdových programů a výdejních automatů.

Více zde

Synchronizace s Giriton docházkou

Automatická synchronizace aktuálních dat zaměstnanců včetně docházkových čipů každých 5 minut do Lunchdrive a zpět informace o odebraných jídlech.

Více zde

Automatizace v objednávkovém systému Lunchdrive

Automatické výpočty příspěvků zaměstnavatele

Definice nároku výše příspěvků ve fixní i % částce celé skupině i vybraným zaměstnancům skupiny. Přiznání nároku na nejdražší jídlo dne.

Více zde

Uzávěrka objednávek

Automatické uzavření objednávek podle nastavení všem strávníkům, povolení objednávání během víkendu či uzavírka na celý týden dopředu.

Více zde

Vlastní uzávěrka jídel

Možnost uzavření či prodloužení uzávěrky oproti hlavní uzávěrce ke každému jídlu. Ideální pro technologicky náročnější jídla či v době dovolených.

Více zde

Cenové hladiny

Každému klientovi/strávníkům můžete definovat slevy, příplatky, jednotné ceny i výši DPH. Podle nastavení se zobrazují a počítají koncové ceny daným strávníkům.

Více zde

Chytré porce

Nastavení limitu porcí k jídlům. Průběžné upozornění správci na blížící se limit na nástěnce a zobrazení “volných” porcí obsluze terminálu pro dodatečný výdej jídel.

Více zde

Vlastní trasy pro řidiče

Nastavení vlastních tras a pravidel řazení klientů, z nichž se sestaví na každý den plán rozvozu jídel. Dostupné i v mobilu s detaily, kontakty a interními poznámkami.

Více zde

Automatizované trasy

V případě nezadání vlastních pravidel tras pro řidiče lze využít automatizaci sestavení nejvhodnějšího plánu rozvozu jídel na mapy.cz přímo ze systému.

Více zde

Rozvozové oblasti

Možnost zadání vlastní rozvozové oblasti podle počtu km od provozovny či definováním rozvozových okruhů (polygonů) přímo na mapě.

Více zde

Viditelnost pro veřejnost a iframe

Definice viditelnosti pro veřejnost ve vyhledávání na Lunchdrive a možnost využití propisování jídelníčku z Lunchdrive na web, intranetu či interních systémů.

Více zde

Schvalování klientů

V případě dosažení limitu klientů je možné změnit automatické objednávání a nastavit schvalování klientů, kteří se k vám před registrují.

Více zde

Ceník dopravy

Možnost definice ceníku dopravy podle výše objednávky, při platbě se automaticky doúčtuje doprava dle volby či se použije fixní nastavení ceny daného klienta.

Více zde

Integrace a google scripty

Napojení na další docházkové a mzdové systémy, zakázkové scripty s automatizací pro vlastní reporty, expediční listy a vyúčtování do xls.

Více zde